informacje o prawie pracy i przepisach w nim zawartych odnoszących się do urlopu, delegacji czy ciąży


Prawo pracy

Kodeks pracy, jakie przepisy zawiera. Urlop, ciąża czy delegacja to niektóre z kwestii poruszanych przez prawo pracy.

Prawo pracy

prawo pracy

 
 

Prawo pracy - Każda osoba podejmująca legalna pracę podlega pod przepisy prawa pracy. Występować może pod pojęciem pracodawcy, w przypadku zatrudniania lub pracownika w przypadku bycia zatrudnianym.

Prawo pracy zajmuje się regulowaniem relacji pomiędzy tymi podmiotami. Podstawowym aktem prawnym, umożliwiającym realizację tego zadania, jest Kodeks Pracy. Prawo pracy ochrania podjęcie pracy, wolność wyboru pracy, poszanowanie dóbr osobistych pracownika, równość pracowników, zakaz dyskryminacji oraz odpłatność pracy.

Po Kodeksie Pracy ważnym aktem jest umowa o pracę. Jest to bezpośrednie porozumienie pracownika i pracodawcy odnośnie stosunku pracy, jego przebiegu, warunków jej wykonania i wysokości zapłaty za nią. Zakończenie pracy następuje wraz z wygaśnięciem tej umowy lub jej rozwiązaniem.

Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania szeregu procedur, które mają za zadanie chronić pracownika. Jednym z przywilejów pracownika jest konieczność wyznaczenia przez pracownika dni wolnych od pracy. Tzw. „urlop” może być podjęty przez pracownika w wybranym przez niego momencie. Czas urlopu powinien być ciągły. Oznacza to, że pracodawca nie może wyznaczać pojedynczych dni urlopowych związanych na przykład z przestojem w pracy.

Kobietom w ciąży przysługuje urlop macierzyński, a po urodzeniu – urlop wychowawczy. Podczas ich trwania pracodawca nie może zwolnić takiego pracownika. Ponadto urlop wychowawczy mogą wziąć ojcowie na czas wychowania dzieci. Przestrzeganiem tych uprawnień zajmują się wszelkiego rodzaju stowarzyszenia oraz związki zawodowe.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Zapoznaj się z innymi interesującymi publikacjami na stronach:
Umowa kupna sprzedaży wzór. Kwestionariusz osobowy do pobrania. Super nowości co to naprawdę jest?